BETONIVUORI
fiseen

Betonin kuljetus

Valmisbetonin kuljetus- ja pumppauskaluston valintaan vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

Massojen kuljetuksissa käytämme sekä omia kuljetuspumppuautojamme (pumi) että yhteistyökumppaniemme sekoitussäiliöautoja. Näissä massa saadaan sekoitettua valua varten mahdollisimman tasaiseksi jo matkalla työmaalle. Isoissa, yleensä yli 6 m³ valuissa, oma pumimme saapuu ensimmäisen kuorman kanssa työmaalle. Pumppauksen edetessä kuljettajamme tilaa lisää betonia sitä mukaa, mitä työmaalta pyydetään. Jatkokuormat tulevat sekoitussäiliöautoilla. Kokeneet kuljettajamme osaavat katsoa ajoissa massan riittävyyden ja pyrkivät ajoittamaan lisätilauksen siten, ettei työmaalla tule turhaa odottelua ja siten lisäkustannuksia.

Kohteen olosuhteet

Betonin tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työmaa ja muut tiet ovat riittävän leveitä ja kantavia sekä muutoin sellaisessa kunnossa, että betonin kuljetuskalusto voi niillä liikkua esteettä aina betonin purkupaikalle asti. Myös pumin purkauspaikan alustan pitää olla riittävän kova, ettei pumin tukijalka vajoa ja aiheuta pahimmillaan betoniauton kaatumista. Tilaaja on velvollinen korvaamaan toimittajalle aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Kuljetuspumppuautomme ovat raskaita, täydellä kuormalla n. 34 tonnia painavia 4-akselisia erikoisautoja. Yhteistyökumppanimme säiliöautot saattavat olla jopa 44-tonnisia 5-akselisia erikoisajoneuvoja, joten ajotien nousu saa olla enintään 10 % ja talvella ajotie on hiekoitettava. Purkupaikan on oltava tasainen ja kääntymistilaa pitää olla riittävästi. Kuljetuspumppu- sekä betonin kuljetusautojen kääntösäde on noin 13 m.

Betonikuorman tuonti pumille