BETONIVUORI
fiseen

Lattiabetoni

Normaalisti sitoutuva lattiabetoni (LA)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Hyvä peruslattiabetoni, jolla on hyvä työstettävyys ja hierrettävyys, vähäinen veden erottuminen ja rakennebetoneja nopeampi sitoutuminen. Soveltuu käytettäväksi erityisesti pinnoitettavissa betonilattioissa, joille ei ole asetettu mitään erikoisvaatimuksia. Tyypillisiä käyttökohteita pintalattiat, maanvaraiset ja kelluvat lattiat sekä muut hierrettävät vaakarakenteet. Suositeltava käyttölämpötila yli +15 °C, koska normaalisti sitoutuvan lattiabetonin sitoutuminen hidastuu oleellisesti viileissä olosuhteissa.

Nopeasti sitoutuva lattiabetoni (LR)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Normaalisti sitoutuvaa laatua nopeammin sitoutuva ja kovettuva lattiabetoni, jonka käyttö on suositeltavaa varsinkin viileissä olosuhteissa. Muilta ominaisuuksiltaan samanlainen kuin normaalisti sitoutuva lattiabetoni.

Imubetoni (IB/IP)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Seosaineeton lattiabetoni, joka soveltuu imukäsiteltäväksi työmaalla. Voidaan käyttää myös sellaisenaan tai notkistettuna/tehonotkistettuna. Edellä esiteltyihin lattiabetonilaatuihin verrattuna suhteitukseltaan karkeampi. Soveltuu erityisesti kulutusrasitettuihin lattioihin, mutta myös pinnoitettaviin lattioihin. Karkea imubetonilaatu soveltuu erinomaisesti imukäsittelyyn. Hienompi imubetonilaatu soveltuu myös linjapumppaukseen. Imukäsiteltynä tai tehonotkistettuna imubetonilla on saavutettavissa 3. luokan kulutuskestävyys. Tehonotkistettuna tai notkistettuna sopii hyvin sirotepintaisiin lattioihin, joilla on saavutettavissa jopa 1. luokan kulutuskestävyys.

Säänkestävä lattiabetoni (SL)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Soveltuu työstettävyysominaisuuksiltaan säänkestävää rakennebetonia paremmin ohuisiin tai tiuhasti raudoitettuihin laattarakenteisiin. Kestää myös toistuvia pakkasrasituksia. Suojahuokossuhteen riittävyys tulee varmistaa asetettuihin vaatimuksiin nähden. Tyypillisiä käyttökohteita ovat ohuet säänkestävät pintalattiat, kansivalut ja kuorirakenteet sekä tiheästi putkitetut ja raudoitetut laattarakenteet. Vaatii erittäin huolellista varhaisjälkihoitoa.

P-lukubetonit

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

P-lukubetoni on toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen ja suolarasituksen aiheuttaman korroosion alaisiin rakenteisiin tarkoitettu betonilaatu. Suola voi olla peräisin joko merivedestä tai jäänsulatusaineista. P-lukubetoni kestää suolapakkasrasitusta rapautumatta sen sisältämien suojahuokosten sekä koostumukselle asetettujen lisärajoitusten johdosta. Käyttökohteet ovat pysäköintihallit, autotallit yms. Eri pakkasenkestävyysluokilla (P-luku) on tietyt vähimmäislujuusluokkavaatimukset (ks. BY50 2004). Myös työmaan laadunvalvonta tehtävä normien (BY50 2004 kohdan 5.3.) mukaisesti. Veden erottuminen pintaan on vähäistä ja siksi varhaisjälkihoidon merkitys korostuu. Pumpattavuutta heikentää rajoitettu hienoainesmäärä, minkä takia pumppulinjan minimikoko on 4”.

Nopeammin päällystettävä lattiabetoni (NP)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Pinnoitettavien lattioiden erikoisbetoni. Nopean kuivumisominaisuuden johdosta vaatii huolellisen jälkihoidon sekä työsuoritukset (ks. käyttöohje). Kuivuu noin kaksi kertaa nopeammin kuin normaalit lattiabetonit. Varhaislujuudenkehitys tapahtuu nopeasti eikä hierretyn pinnan läpi tapahdu yhtä voimakasta ja nopeata kastumista ulkopuolisesta vedestä kuin normaaleilla lattiabetoneilla. Nopean kuivumisen aikaansaavien toimenpiteiden vuoksi sitkeätä työstää. Nopeammin päällystettävä lattiabetoni soveltuu betonirakenteisiin, joilta edellytetään nopeata kuivumisnopeutta tai alhaista kosteuspitoisuutta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. liittolaatat, pinta- ja kallistuslattiat, massiivilaatat, kelluvat lattiat sekä elementtisaumaukset tai muut kosteusaralla materiaalilla pinnoitettavat betonirakenteet.

Hiertobetoni (HB)

Hiertobetoni on helposti hierrettävää betonia vaatimattomiin ja lujuusluokittelemattomiin käyttökohteisiin. Soveltuu mm. lujuusluokittelemattomien lattioiden tekoon, erilaisiin täyttövaluihin ja kevytsorakerrosten pinnalle ns. korppukerrokseksi.

Lähde: www.rudus.fi