BETONIVUORI
fiseen

Harkkovalu

Harkkovalussa tulee huomioida, että harkot on ladottu ohjeiden mukaan. Käytettävä betoni voi olla joko säänkestävää tai tavallista. Oleellista on kuitenkin, että käytettävä betoni on riittävän notkeaa, jotta betoni leviää hyvin harkkojen sisälle.

Harkot tulee myös kastella ennen valua mielellään jo edellisenä päivänä (ei kuitenkaan talvella). Kuivat harkot imevät betonista kaiken kosteuden jo valuvaiheessa ja saattavat aiheuttaa ilmataskujen jäämisen harkkojen sisään. Harkkovaluissa käytetäänkin aina vibraa, joka pitää massan juoksevana. Suositus harkkovaluun on n. 1,5 m seinää per valukerta ja seuraavan valun voi tehdä jo vuorokauden kuluttua.

Kuvia